Arbeidsmediation

Bij aan arbeid gerelateerde conflicten kun je denken aan: 

  • Dreigend ontslag van een werknemer
  • Verstoorde gezagsrelatie tussen manager en team of werknemer en leidinggevende
  • Niet functionerende samenwerking binnen teams

Als mediator begeleid ik het gesprek tussen mensen die in een dergelijke conflictsituatie zijn beland. Hierbij creëer ik een veilige gespreksomgeving waarin alle betrokkenen in een vertrouwelijke setting hun meningen en standpunten kunnen delen.

Een belangrijke voorwaarde is dat alle betrokkenen bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is dat conflict snel en effectief wordt opgelost waarbij de belangen van alle betrokken zijn meegenomen.

Arbeidsmediation

Op de werkvloer kunnen allerlei soorten conflicten ontstaan, zoals conflicten tussen werkgever en werknemer, binnen teams of afdelingen, tussen partners in een bestuur of op het gebied van werkomstandigheden.

Denk hierbij aan:

  • Dreigend ontslag van een werknemer
  • Verstoorde gezagsrelatie tussen manager en team of werknemer en leidinggevende
  • Niet functionerende samenwerking binnen teams

Als mediator begeleid ik het gesprek tussen mensen die in een dergelijke conflictsituatie zijn beland. Hierbij creëer ik een veilige gespreksomgeving waarin alle betrokkenen in een vertrouwelijke setting hun meningen en standpunten kunnen delen.Een belangrijke voorwaarde is dat alle betrokkenen bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is dat conflict snel en effectief wordt opgelost waarbij de belangen van alle betrokken zijn meegenomen.

Voordelen van arbeidsmediation

Belangen van alle betrokkenen worden meegenomen
Zelf de regie houden en oplossingen bedenken
Voorkomen van tijdrovende en kostbare juridische procedures

Belangen van alle betrokkenen worden
   meegenomen
Zelf de regie houden en oplossingen
   bedenken
Voorkomen van tijdrovende en kostbare
   juridische procedures

Belangen van alle betrokkenen
   worden meegenomen
Zelf de regie houden en
   oplossingen bedenken
Voorkomen van tijdrovende en
   kostbare juridische procedures

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Het traject start meestal met een telefonisch gesprek waarin wordt aangegeven wat voor een soort conflict er speelt. Afhankelijk hiervan vinden er vervolgens afzonderlijke intakegesprekken plaats of wordt er direct een afspraak gemaakt voor een gezamenlijk mediationgesprek.

Het mediationgesprek begint met het doorspreken en ondertekenen van de mediationovereenkomst om de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid voor betrokkenen te waarborgen. Ook zal ik uitleg geven over mijn onafhankelijke en onpartijdige rol als mediator. Vervolgens krijgen alle betrokkenen de gelegenheid hun verhaal te doen. Ze kunnen aangeven wat hun wensen en behoeftes zijn waarna wordt bekeken welke mogelijke oplossingen er zijn.

Soms lukt het om dit in 1 gesprek van 2 uur te realiseren maar meestal zijn er meerdere gesprekken nodig. De gemaakte afspraken worden door mij vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Na ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst door partijen is het mediationtraject beëindigd.

Kosten/tarieven

Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos. Het gesprek duurt ongeveer een half uur.

Het uurtarief bedraagt € 195,- ex BTW (€ 235,95 incl BTW). De reiskosten zijn € 0,35 per km. De reistijd wordt bij meer dan 20 km voor 50% in rekening gebracht.

Meestal worden de kosten door een werkgever betaald maar daar kunnen afwijkende afspraken over worden gemaakt.

De duur van de mediaton is afhankelijk van de omstandigheden en op voorhand niet precies aan te geven.

Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos. Het gesprek duurt
   ongeveer een half uur.

Het uurtarief bedraagt € 195,- ex BTW (€ 235,95 incl BTW). De reiskosten zijn
   € 0,35 per km. De reistijd wordt bij meer dan 20 km voor 50% in rekening gebracht.

Meestal worden de kosten door een werkgever betaald maar daar kunnen
   afwijkende afspraken over worden gemaakt.

De duur van de mediaton is afhankelijk van de omstandigheden en op voorhand niet
   precies aan te geven.

Een kennismakingsgesprek is altijd
   vrijblijvend en kosteloos. Het
   gesprek duurt ongeveer een half
   uur.

Het uurtarief bedraagt € 195,- ex
   BTW (€ 235,65 incl BTW). De
   reiskosten zijn € 0,35 per km.
   De reistijd wordt bij meer dan 20
   km voor 50% in rekening gebracht.

Meestal worden de kosten door
   een werkgever betaald maar daar
   kunnen afwijkende afspraken over
   worden gemaakt.

De duur van de mediaton is
   afhankelijk van de omstandigheden
   en op voorhand niet precies aan te
   geven.

Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos. Het gesprek duurt ongeveer een half uur.

Het uurtarief bedraagt € 195,- ex BTW (€ 235,95 incl BTW). De reiskosten zijn € 0,35 per km. De reistijd
   wordt bij meer dan 20 km voor 50% in rekening gebracht.

Meestal worden de kosten door een werkgever betaald maar daar kunnen afwijkende afspraken over
   worden gemaakt.

De duur van de mediaton is afhankelijk van de omstandigheden en op voorhand niet precies aan te
   geven.