Familiemediation

Familiemediation

Een conflict binnen een familie heeft grote gevolgen, zeker als dit ertoe leidt dat het onderlinge contact tussen familieleden wordt verbroken of bijna niet mogelijk is.

Denk hierbij aan:

  • Kwesties binnen families/gezinnen
  • (ouder-kind / broer-zus etc.)
  • Conflicten met betrekking tot nalatenschappen
  • Conflicten inzake familiebedrijven

Families / gezinnen

Ouders die geen contact meer hebben met hun volwassen kind(eren), broers en zussen die elkaar niet meer spreken of complete gezinnen die met elkaar overhoop liggen. Helaas komt het maar al te vaak voor. 

Juist bij dit soort situaties is mediation een uitkomst. Partijen hebben vaak een enorme wil om eruit te komen alleen weten ze niet meer hoe. Ik begeleid jullie in dit proces door het verbeteren van de onderlinge communicatie en het inzichtelijk maken van jullie wensen en behoeftes. Door te kijken naar de gemeenschappelijke belangen, in plaats van te blijven ‘hangen’ in verwijten en standpunten, ontstaat er ruimte voor een gesprek en een oplossing.

Families/gezinnen

Ouders die geen contact meer hebben met hun volwassen kind(eren), broers en zussen die elkaar niet meer spreken of complete gezinnen die met elkaar overhoop liggen. Helaas komt het maar al te vaak voor. 

Juist bij dit soort situaties is mediation een uitkomst. Partijen hebben vaak een enorme wil om eruit te komen alleen weten ze niet meer hoe. Ik begeleid jullie in dit proces door het verbeteren van de onderlinge communicatie en het inzichtelijk maken van jullie wensen en behoeftes. Door te kijken naar de gemeenschappelijke belangen, in plaats van te blijven ‘hangen’ in verwijten en standpunten, ontstaat er ruimte voor een gesprek en een oplossing.

Nalatenschappen

Het overlijden van een dierbare brengt veel emoties met zich mee. Toch moet er veel worden geregeld. Niet zelden leidt het regelen van de uitvaart al tot problemen en dan moet het verdelen van de nalatenschap nog beginnen. Wie krijgt wat en wie is waar verantwoordelijk voor? Dit soort conflicten komen in de beste families voor.

Wat op dat moment vaak uit het oog wordt verloren, is hoe belangrijk het is dat je als broers en zussen, nadat de nalatenschap is geregeld, nog een goed contact met elkaar hebt. Ook als het contact voorheen al niet zo goed was, zul je er bij de nalatenschap toch samen uit moeten komen.

Mediation is in zo’n geval een goed alternatief voor een juridische procedure. De erfgenamen gaan onder begeleiding van de mediator samen op zoek naar een oplossing die zoveel mogelijk recht doet aan ieders belangen 

Nalatenschappen

Het overlijden van een dierbare brengt veel emoties met zich mee. Toch moet er veel worden geregeld. Niet zelden leidt het regelen van de uitvaart al tot problemen en dan moet het verdelen van de nalatenschap nog beginnen. Wie krijgt wat en wie is waar verantwoordelijk voor? Dit soort conflicten komen in de beste families voor.

Wat op dat moment vaak uit het oog wordt verloren, is hoe belangrijk het is dat je als broers en zussen, nadat de nalatenschap is geregeld, nog een goed contact met elkaar hebt. Ook als het contact voorheen al niet zo goed was, zul je er bij de nalatenschap toch samen uit moeten komen.

Mediation is in zo’n geval een goed alternatief voor een juridische procedure. De erfgenamen gaan onder begeleiding van de mediator samen op zoek naar een oplossing die zoveel mogelijk recht dot aan de belangen van alle erfgenamen. Voorwaarde is wel dat alle erfgenamen bereid zijn om met elkaar aan tafel te gaan zitten.

Voordelen van familiemediation

Belangen van alle betrokkenen worden meegenomen
Behoud en herstel van de onderlinge relaties
Zelf de regie houden en samen oplossingen bedenken
Voorkomen van tijdrovende en kostbare juridische procedures

  Belangen van alle betrokkenen worden
    meegenomen
  Behoud en herstel van de onderlinge relaties
  Zelf de regie houden en samen oplossingen
    bedenken
  Voorkomen van tijdrovende en kostbare
    juridische procedures

  Belangen van alle betrokkenen
    worden meegenomen
  Behoud en herstel van de
    onderlinge relaties
•  Zelf de regie houden en samen
    oplossingen bedenken
  Voorkomen van tijdrovende en
    kostbare juridische procedures

Familiebedrijven

Uit ervaring weet ik hoeveel conflicten er kunnen ontstaan binnen familiebedrijven. Zowel bij de bedrijfsvoering als bij de overdracht of verkoop van het bedrijf kunnen veel problemen ontstaan doordat er verschil van visie en inzicht is en belangen vaak tegengesteld zijn.

Het feit dat er naast familieleden die werkzaam of eigenaar zijn bij het bedrijf, ook vaak familieleden betrokken zijn die geen eigenaar of niet werkzaam zijn bij het bedrijf, maakt dat er vaak verschillende belangen spelen.

Veel voorkomende conflicten waar mediation voor wordt ingezet zijn:

  • Conflicten omtrent bedrijfsopvolging
  • Conflicten inzake taken en verantwoordelijkheden
  • Conflicten tussen familieleden die wel en niet binnen het bedrijf werkzaam zijn

Conflicten bij familiebedrijven zijn bij uitstek geschikt voor mediation omdat partijen er belang aan hechten dat de onderlinge relatie wordt hersteld of behouden, ook als zakelijk de wegen van elkaar scheiden. Ook wordt met mediation voorkomen dat het conflict in de openbaarheid komt door het opstarten van een juridische procedure.

De mediation is gericht op het in kaart brengen van de belangen van alle betrokken deelnemers om vervolgens samen te zoeken naar een oplossing waarbij aan ieders belangen zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen. Hiermee wordt vrijwel altijd een beter resultaat bereikt (win-win situatie) dan als een derde, bijvoorbeeld de rechter, bepaalt hoe het geregeld gaat worden.

Kosten/tarieven

Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos. Het gesprek duurt ongeveer een half uur.

Het uurtarief bedraagt € 165,- ex BTW (€ 199,65 incl BTW). De reiskosten zijn € 035, per km. De reistijd wordt bij
   meer dan 20 km voor 50% in rekening gebracht.

De duur van de mediaton is afhankelijk van de omstandigheden en op voorhand niet precies aan te geven.  

Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos. Het gesprek duurt
   ongeveer een half uur.

Het uurtarief bedraagt € 165,- ex BTW (€ 199,65 incl BTW). De reiskosten zijn
   € 035, per  km. De reistijd wordt bij meer dan 20 km voor 50% in rekening
   gebracht.

De duur van de mediaton is afhankelijk van de omstandigheden en op voorhand niet
   precies aan te geven.  

Een kennismakingsgesprek is altijd
   vrijblijvend en kosteloos. Het       
   gesprek duurt ongeveer een half
   uur.

Het uurtarief bedraagt € 165,- ex
   BTW (€ 199,65 incl BTW).
   De reiskosten zijn € 035, per 
   km. De reistijd wordt bij meer dan
   20 km voor 50% in rekening
   gebracht.

De duur van de mediaton is
   afhankelijk van de omstandigheden
   en op voorhand niet precies aan te
   geven.