Arbeidsmediation

Op de werkvloer kunnen allerlei soorten conflicten ontstaan, zoals conflicten tussen werkgever en werknemer, binnen teams of afdelingen, tussen partners in een bestuur of op het gebied van werkomstandigheden.

Denk hierbij aan: 

  • Dreigend ontslag van een werknemer
  • Verstoorde gezagsrelatie tussen manager en team of werknemer en leidinggevende
  • Niet functionerende samenwerking binnen teams

Als mediator begeleid ik het gesprek tussen mensen die in een dergelijke conflictsituatie zijn beland. Hierbij creëer ik een veilige gespreksomgeving waarin alle betrokkenen in een vertrouwelijke setting hun meningen en standpunten kunnen delen.

Een belangrijke voorwaarde is dat alle betrokkenen bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is dat het conflict snel en effectief wordt opgelost en de belangen van alle betrokken zijn meegenomen.

Arbeidsmediation

Op de werkvloer kunnen allerlei soorten conflicten ontstaan, zoals conflicten tussen werkgever en werknemer, binnen teams of afdelingen, tussen partners in een bestuur of op het gebied van werkomstandigheden.

Denk hierbij aan:

  • Dreigend ontslag van een werknemer
  • Verstoorde gezagsrelatie tussen manager en team of werknemer en leidinggevende
  • Niet functionerende samenwerking binnen teams

Als mediator begeleid ik het gesprek tussen mensen die in een dergelijke conflictsituatie zijn beland. Hierbij creëer ik een veilige gespreksomgeving waarin alle betrokkenen in een vertrouwelijke setting hun meningen en standpunten kunnen delen.

Een belangrijke voorwaarde is dat alle betrokkenen bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is dat het conflict snel en effectief wordt opgelost en de belangen van alle betrokken zijn meegenomen.

Voordelen van arbeidsmediation

  Belangen van alle betrokkenen worden meegenomen
  Zelf de regie houden en oplossingen bedenken
  Voorkomen van tijdrovende en kostbare juridische procedures

  Belangen van alle betrokkenen 
    worden meegenomen
  Zelf de regie houden en oplossingen
    bedenken
  Voorkomen van tijdrovende en kostbare
    juridische procedures

  Belangen van alle       
    betrokkenen worden 
    meegenomen
  Zelf de regie houden
    en oplossingen bedenken
  Voorkomen van tijdrovende
    en kostbare juridische
    procedures

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Het traject start meestal met een telefonisch gesprek waarin wordt aangegeven wat voor een soort conflict er speelt. Afhankelijk hiervan vinden er vervolgens afzonderlijke intakegesprekken plaats of wordt er direct een afspraak gemaakt voor een gezamenlijk mediationgesprek.

Het mediationgesprek begint met het doorspreken en ondertekenen van de mediationovereenkomst om de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid voor betrokkenen te waarborgen. Ook zal ik uitleg geven over mijn onafhankelijke en onpartijdige rol als mediator. Vervolgens krijgen alle betrokkenen de gelegenheid hun verhaal te doen. Ze kunnen aangeven wat hun wensen en behoeftes zijn waarna wordt bekeken welke mogelijke oplossingen er zijn.

Soms lukt het om dit in 1 gesprek van 2 uur te realiseren maar meestal zijn er meerdere gesprekken nodig. De gemaakte afspraken worden door mij vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Na ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst door partijen is het mediationtraject beëindigd.

Kosten/tarieven

Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos. Het gesprek duurt ongeveer een half uur.

Het uurtarief bedraagt € 195,- ex BTW (€ 235,95 incl BTW).  De reiskosten zijn € 035, per km. De reistijd wordt 
   bij meer dan 20 km voor 50% in rekening gebracht.

De duur van de mediaton is afhankelijk van de omstandigheden en op voorhand niet precies aan te geven.

Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos. Het gesprek duurt
   ongeveer een half uur.

Het uurtarief bedraagt € 195,- ex BTW (€ 235,95 incl BTW). De reiskosten zijn
   € 035, per km. De reistijd wordt bij meer dan 20 km voor 50% in rekening gebracht.

De duur van de mediaton is afhankelijk van de omstandigheden en op voorhand
    niet precies aan te geven.

 Een kennismakingsgesprek is
   altijd vrijblijvend en 
   kosteloos. Het gesprek duurt
   ongeveer een half uur.

Het uurtarief bedraagt € 195,-
   ex BTW (€ 235,95 incl BTW).
   De reiskosten zijn € 035, per 
   km. De reistijd wordt bij meer dan
   20 km voor 50% in rekening
   gebracht.

De duur van de mediaton is
   afhankelijk van de
   omstandigheden en op
   voorhand niet precies aan te
   geven.