(Echt)scheiding

Om het scheidingsproces goed te laten verlopen, is het van belang dat de communicatie constructief blijft. Voor eventuele kinderen is het essentieel dat zij zo min mogelijk belast worden met de gevolgen van de scheiding. Een scheiding betekent het einde van jullie samen als partners, maar niet het einde van jullie rol als ouders.

Ik kan jullie begeleiden bij dit proces zodat jullie samen goede afspraken kunnen maken over de kinderen en alle financiële kwesties. Het doel is kwalitatief goede afspraken maken die toekomstbestendig zijn waardoor er na de scheiding rust ontstaat en jullie verder kunnen met jullie leven. 

(Echt)scheiding

Om het scheidingsproces goed te laten verlopen, is het van belang dat de communicatie constructief blijft. Voor eventuele kinderen is het essentieel dat zij zo min mogelijk belast worden met de gevolgen van de scheiding. Een scheiding betekent het einde van jullie samen als partners, maar niet het einde van jullie rol als ouders.

Ik kan jullie begeleiden bij dit proces zodat jullie samen goede afspraken kunnen maken over de kinderen en alle financiële kwesties. Het doel is kwalitatief goede afspraken maken die toekomstbestendig zijn waardoor er na de scheiding rust ontstaat en jullie verder kunnen met jullie leven. Jullie moeten met een goed gevoel op de scheiding kunnen terugkijken.

Voordelen van (echt)scheidingsmediation

Belang van de kinderen voorop
Zelf de regie houden en oplossingen bedenken
Alles (juridisch) goed geregeld
Tijd- en kostenbesparing

Belang van de kinderen voorop
Zelf de regie houden en oplossingen
   bedenken
Alles (juridisch) goed geregeld
Tijd- en kostenbesparing

•  Belang van de kinderen voorop
•  Zelf de regie houden en
   oplossingen bedenken
  Alles (juridisch) goed geregeld
  Tijd- en kostenbesparing

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Het is belangrijk dat je vertrouwen hebt in de mediator. In dit kennismakingsgesprek kun je bekijken of dat vertrouwen er is en je wil overgaan tot starten van het mediatontraject.

Mediation gesprekken

Tijdens deze gesprekken krijgen jullie allebei de gelegenheid jullie verhaal te vertellen. Alle belangen worden in kaart gebracht en er wordt aandacht besteed aan de onderlinge communicatie. Als er kinderen zijn, wordt er uitgebreid stil gestaan bij hun toekomstige situatie.

Ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant

In het echtscheidingsconvenant worden de afspraken vastgelegd die betrekking hebben op de financiële afwikkeling van de scheiding. Er worden afspraken opgenomen over onder andere:

 • Huidige woning en hypotheek
 • Verdeling en verrekening van gemeenschappelijk vermogen
 • Partner- en kinderalimentatie

Ouders zijn bij een scheiding verplicht een ouderschapsplan voor hun kinderen op te stellen. Het belang van de kinderen staat daarbij voorop. De kinderen moeten op een bij hun leeftijd passende manier worden geïnformeerd en betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan. In een ouderschapsplan worden onder andere afspraken vastgelegd over:

 • Waar de kinderen gaan wonen
 • Op welke wijze en wanneer er contact is met de ouder waar ze niet wonen
 • Op welke wijze en frequentie ouders contact onderhouden en elkaar informeren over de kinderen

In het ouderschapsplan kunnen ook andere afspraken worden vastgelegd, zoals het contact met een eventuele nieuwe partner. Hoe en wat er precies moet worden vastgelegd is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de specifieke wensen en situatie.

Afsluitende fase

In deze fase worden het convenant en ouderschapsplan getekend en spreken we laatste zaken door.

Juridische afhandeling

Het gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek wordt samen met het echtscheidingsconvenant door een advocaat ingediend bij de rechtbank. Dit is een schriftelijke procedure. De beschikking wordt doorgaans na ongeveer 6 weken afgegeven en ontvangen door de advocaat. Daarna vindt de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand plaats en is de scheiding gereed.

Kosten/tarieven

 •  Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos. Het gesprek duurt ongeveer een half uur.

 •  Het uurtarief bedraagt € 165,- ex BTW (€ 199,65 incl. BTW). De reiskosten zijn € 0,35 per km. De reistijd wordt bij meer dan 20 km voor 50% in rekening gebracht.

 •  De duur van de mediaton is afhankelijk van de omstandigheden en op voorhand niet precies aan te geven. Gemiddeld zijn er 4 tot 5 mediation
  bijeenkomsten nodig van maximaal 2 uur.

 •  Kosten van eventuele derde-deskundigen zoals een financieel adviseur, notaris of fiscalist zijn voor rekening van cliënten.

 •  Bij een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap komen hier de kosten van de advocaat voor de aanvraag van de echtscheiding
  bij de rechtbank nog bij, evenals het griffierecht en de kosten van de uittreksels.

 •  De kosten van de mediation worden meestal door de cliënten gedeeld, tenzij anders wordt afgesproken.

 •  De mediation kan plaatsvinden op een neutrale plaats of bij (een van) de deelnemers thuis.
 •  Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos. Het gesprek duurt ongeveer een half uur.
 •  Het uurtarief bedraagt € 165,- ex BTW (€ 199,65 incl. BTW). De reiskosten zijn € 0,35 per km. De reistijd wordt bij meer dan 20 km voor 50% in rekening gebracht.
 •  De duur van de mediaton is afhankelijk van de omstandigheden en op voorhand niet precies aan te geven. Gemiddeld zijn er 4 tot 5 mediation
  bijeenkomsten nodig van maximaal 2 uur.
 •  Kosten van eventuele derde-deskundigen zoals een financieel adviseur, notaris of fiscalist zijn voor rekening van cliënten.
 •  Bij een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap komen hier de kosten van de advocaat voor de aanvraag van de echtscheiding
  bij de rechtbank nog bij, evenals het griffierecht en de kosten van de uittreksels.
 •  De kosten van de mediation worden meestal door de cliënten gedeeld, tenzij anders wordt afgesproken.
 •  De mediation kan plaatsvinden op een neutrale plaats of bij (een van) de deelnemers thuis.